ZAKRES USŁUG / Renowacje / Zdjęcia
  Czynności:

  - Usunięcie przebarwień papieru
  - zmiana kolorystyki do B&W
  - rozjaśnienie
  - wyostrzenie
  - wykonanie odbitki fotograficznej
  - naklejenie odbitki na tekturę

  Czynności:

  - Usunięcie przebarwień, rys i uszkodzeń papieru
  - zmiana kolorystyki do B&W
  - rozjaśnienie
  - wyostrzenie
  - wykonanie odbitki fotograficznej
  - uzupełnienie obciętych narożników
 

  Czynności:

  - Usunięcie przebarwień, rys i uszkodzeń papieru
  - połączenie zdjęcia i uzupełnienie odciętego fragmentu
  - zmiana kolorystyki do B&W
  - rozjaśnienie
  - wyostrzenie
  - wykonanie odbitki fotograficznej
 

  Czynności:

  - Usunięcie przebarwień, rys i uszkodzeń papieru
  - rozjaśnienie
  - wyostrzenie
  - uzupełnienie brakującego fragmentu
  - wykonanie odbitki fotograficznej
 Studio GRAFCOM     tel.: 692 061 752