ZAKRES USŁUG / Logotypy / znaki graficzne / Opracowanie logotypu
Opis opracowania logotypu

   Współpracując z wieloma firmami oraz instytucjami zauważyłem,
iż nie zawsze logotyp i znaki graficzne są opracowane we wszystkich niezbędnych szczegółach.
Firmowy znak graficzny – logo, jest wizytówką firmy. Właściwe zaprojektowany umacnia świadomość marki na rynku i nie dopuszcza wątpliwości, kto jest usługodawcą lub producentem. Szczegółowo opracowany logotyp ułatwia powielanie znaku firmowego w jego niezmiennej formie i w zawsze czytelny sposób. Brak zbioru zasad
w posługiwaniu się firmowym znakiem graficznym powoduje nadmierną swobodę w operowaniu nim, szczególnie przez reprezentantów medialnych.
Dlatego pragnę zaoferować moje usługi w celu opracowania ścisłego zbioru zasad posługiwania się Państwa znakiem firmowym wraz z jego opracowaniem graficznym.

    Elementy logotypu zostały zebrane i opisane poniżej w punktach dla dokładnego wyjaśnienia w jakich formach dopuszcza się stosowanie Państwa znaku graficznego oraz na jakie ustępstwa można pozwolić
w określonych przypadkach.

Podstawowe elementy logotypu:

1. Projekt graficzny znaku firmowego
2. Wymiarowanie znaku graficznego
3. Opis zastosowanych kolorów 
4. Opis dopuszczalnych zmian graficznych w przypadku specjalnych
    okoliczności


AD. 1 - Projekt graficzny znaku firmowego

    Opracuję znak graficzny na podstawie już istniejącego lub całkowicie nowy. Jeżeli będzie to nowy znak, przygotuję dwie różne jego wersje
i skontaktuję się z Państwem, w celu omówienia i wybrania jednej
z wersji. Państwa sugestie poprawek poprosimy o przekazanie w formie jednego dokumentu w wybranej przez Państwa formie. Na podstawie tych wytycznych opracujemy cały logotyp.
Znak graficzny zostanie opracowany w formacie wektorowym *.cdr (Corel), *.ai, *.eps, oraz  TIFF i PDF w rozdzielczości 300 dpi
i kolorystyce CMYK. Formaty te umożliwiają druk bez potrzeby konwersji
i jakiejkolwiek obróbki.

    Wszystkie czcionki zostaną skonwertowane do postaci obiektów graficznych, aby były interpretowane jednakowo, niezależnie od wyposażenia komputera, na którym zostaną otworzone. Jeśli w znaku graficznym występują czcionki, zostaną opisane wraz z ich możliwymi zamiennikami.
Zostaną opracowane  wszystkie dopuszczalne wersje kolorystyczne oraz czarno-białą i kontrę. 
  
 
AD. 2 - Wymiarowanie znaku graficznego

    Opiszę dokładnie proporcje znaku graficznego i jego pola ochronnego. Podam wszystkie niezbędne wymiary w dziesiętnych częściach umownej jednostki. Znak graficzny zostanie też ułożony na siatce ułatwiającej odtworzenie na dużej powierzchni, na której nie można zastosować standardowych technik fotograficznych
i drukarskich.

 

 AD. 3 – Opis zastosowanej kolorystyki

      Kolory występujące w znaku graficznym zostaną opisane jako CMYK, a także dobierzemy kolorystykę wg wzornika PANTONE, czyli kolorów nie mieszanych lecz podstawowych, tak jak są one dostarczane przez producentów farb drukarskich.
Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć koszt druku.
Kolorów PANTONE występuje tak wiele, że nie należy obawiać się zmiany kolorystyki w już istniejącym znaku graficznym. Nie będzie to zmiana widoczna dla oka.
Zostaną opisane wszystkie elementy znaku graficznego pod kątem zastosowanych kolorów.

Będą również wersje czarno-białe. W ramach opisu kolorystyki załączę również wszystkie dopuszczalne zmiany barw, stosowanie teł
w zależności od podłoża, na jakim umieszczane będzie logo,
np. zdjęcia.


AD. 4 – Opis dopuszczalnych zmian graficznych

      Na logo może składać się znak graficzny, jego tło, pole ochronne oraz napisy: nazwa firmy, hasło firmy, itp.
Wszystkie te elementy mogą podlegać modyfikacji w pewnych okolicznościach.
Zadaniem opisu dopuszczalnych zmian jest wyznaczenie granic tych zmian. Należy określić, jakie zmiany będą możliwe i ze względu na jakie specjalne warunki, aby nadal logo było nieomylnie rozpoznawane jako znak Państwa firmy.
Zostaną opisane wszystkie zmiany kolorystyki i kształtu samego znaku graficznego oraz warunki, w jakich zmiany te będą dopuszczalne.
Opiszę czcionki, jakimi wolno się posługiwać i jakie mogą służyć zamiennie. Opis będzie zawierać również, na jakim podkładzie wolno umieszczać logo i jakie jest pole ochronne, na którym nie wolno umieszczać żadnych innych znaków.

  Wszystkie opisy oraz wszystkie dopuszczalne modyfikacje w formie plików graficznych zostaną umieszczone na płycie CD oraz drukowanej broszurze.
Czas realizacji liczony będzie od momentu dostarczenia przez Państwa niezbędnych materiałów i wytycznych do stworzenia logotypu i nie powinien przekroczyć czternastu dni.


Koszt stworzenia logotypu ustala się indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania.

Studio GRAFCOM     tel.: 692 061 752